"Věřit v nadpřirozený původ zla je nepatřičné. Sami lidé jsou schopni jakékoliv špatnosti." … Joseph Conrad …

"Všechno je hádanka a klíčem k hádance je další hádanka." … Emerson …

"Čím dál dohlédnete dozadu, tím dál vidíte dopředu." … Winston Churchill …

"Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí." … Nietzche …

"Na místě činu bývají mnohokrát stopy, které se svou podstatou nedají posbírat a zkoumat. Jak posbíráte lásku a hněv, nenávist, strach?" … James Reese …

"Fantazie je důležitější než vědění. Vědění je ohraničené, fantazie pojme celý svět." … Einstein …

"Nesnaž se být lepší, než ti před tebou, nýbrž lepší než jsi sám." … Faulkner …

"Téměř veškeré absurdní chování vzniká nápodobou těch autorit, kterým se nepodobáme ani za mák." … Samuel Johnson …

"Nezapomeňte, že sám sebe nemohu vidět. Omezuje mne, že jsem sobě tím, kdo mě sleduje v zrcadle." … Jacques Rigaut …

"Ptáci našeho pohlaví mají nejhezčí peří, protože samci musejí ospravedlnit svou existenci." … Orson Welles …

"Ptáci si po bouřce zpívají. Proč se lidé necítí volný a neradují se z toho kolik slunce jim zbývá?" … Rose Kennedy …

"Když ubližují dobrému člověku, musí to trápit všechny dobré lidi." … Euripidés …

"Přemíra lásky nepropůjčuje člověku počestnost a důstojnost." … Euripides …

"Iracionalita věcí není argumentem proti nim, ale spíš podmínkou jejich existence." … Nieztche …

"Není všeobecnější touha než-li ta vyniknout." … William Shakespeare …

"S liškami musíme jednat lišácky." … Dr. Thomas Fuller …

"Zdravý člověk lidi nemučí, mučiteli-se stávají ti, co byli mučeni." … Karl Jung …

"Víra není myšlenkou podmaněné mysli, ale myšlenkou, která si podmanila mysl."… Robert Oxton Bolton …

"Otázka, trápí mě nocí dnem, zda lidstvo či mé já blázen je." … Albert Einstein …

"Ideologie nás rozdělují, sny a úzkost nás všechny spojují." … dramatik Eugene Ionesco …

"Za přemíru tvůrčích snů bohužel platíme větším k nočním děsům." … sir Peter Ustinov …

"Nad hroby roníme nejtrpší slzy, pro nevyřčená slova a nevykonané činy." … H. B. Stowová …

"Zlo je vždycky nepohledné a vždycky lidské, sdílí s námi postel a jí u našeho stolu." … básník W. J. Oden …

" Co je pro někoho potravou, je u jiného prudkým jedem." … římský filosof Lucrecius …

"Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby." … Konfucius …

"Kdo prolije krev člověka, toho krev člověkem bude prolita." … Genesis-1. kniha Mojžíšova …

"Jedinec musel odjakživa bojovat, aby ho nepohltil kmen." … Nietzsche …

"Vražda je specifická v tom, že ničí i postiženou společnost, proto se musí společnost postavit na stranu oběti a požadovat se trestu, neboť jen tak, se s ní vyrovná." … básník W. J. Oden …

"Lepší je jednat násilně, pokud máme násilí v srdci. Než pláštíkem násilí, krýt nemohoucnost." … Ghandi …

"Neschvaluj násilí, protože, když se jím prosadí dobro, je dobro jen dočasné, zlo, které z toho vzejde, je pak trvalé." … Ghandi …

"Lecos nás může změnit, ale začínáme a končíme v rodině," … Antony Brent …

"Dům nestojí na zemi, ale na ženě." … mexické přísloví …

"Jsou tací, kteří používají slov k tomu, aby zamaskovali své myšlenky." … Voltaire …

"Přivikli jsme už na tolik přestrojování, že nakonec nepoznáváme sami sebe." … Francois "Rochefocul" …

"Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů." … Einstein …

"Vyslovit pravdu v epoše všeobecného podvádění je revoluční čin." … George Orwell …

"Nikdo nepotřebuje dovolenou víc než ten, kdo se z ní právě vrátil." … Albert Habert …

"Poruchy a selhání mysly jsou jako zranění těla, přes veškerou péči, aby se zhojily, zůstane po nich jizva, vždy. Ta jediná přetrvá." … francouzský spisovatel Francois de La Rocque …

"Říká se čas zhojí všechny rány. Nesouhlasím. Rány přetrvávají. Čas a rozum chrání duševní zdraví, rány zakrývají jizvy a bolest ustupuje, ale nikdy nezmizí." … Rose Kennedy …

"Testem morálky společnosti je to, co dělá pro své děti" … teolog Dietrich Bonhoeffer …

"Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami." … filozof Gibran Khalin…

"Ze všech živočichů je krutý jen člověk. On jediný působí bolest, protože mu to činí potěšení" … Mark Twain …

"Člověk je nejmíň sám sebou, když mluví za sebe. Dejte mu masku a řekne Vám pravdu" … Oscar Wilde …

"Stud nepramení z nějakého našeho osobního pochybení, ale z toho, že někdo to potupné může vidět" … Milan Kundera …

"Ačkoliv je svět plný utrpení, je také plný vítězství nad ním." … Hellen Keller …

"Snadno odpustíme dítěti, které se bojí tmy. Opravdovou tragédií je, když se lidé bojí světla" … Platon …

"Není tak důležité, kdo zahájí utkání, ale kdo ho vyhraje" … legendární basketbalový trenér John Wooden …

"Nejzasší volba člověku dána proto, aby přesáhl sebe sama zní: Buď tvořiz, nebo ničit. Milovat, nebo nenávidět" … Eric Fromm …

"Zločin masakruje nevinnost, aby získal kořist, ale nevinnost bojuje ze všech sil proti pokusům zločinu" … Robespierre …

"Kdyby se lidé navzájem poznali, ani by se neidealizovali, ani by k sobě necítili nenávist" … Elbert Hubbert …

"Pamatujte, v dějinách se hojně vyskytovali tyrani a vrazi ve své době zdánlivě nepřemožitelní" … Mahatma Gandhi …

"Nejlépe se poučíme z dřívějších omylů. Chyba minulosti je moudrostí do budoucna" … Daile Ternner …

"Aby se člověk poučil o všem podstatném pro život, musí denně překonávat strach" … Ralph Waldo Emerson …

"Mezi myšlenku a skutečnost, mezi pohnudku a čin, padá stín" … T. S. Eliot …

"Mezi touhu a ukojení, mezi potenci a existenci, mezi podstatu a tvar, padá stín. Tak končí svět" … T. S. Eliot …

"Všechna tajemství se přísně střeží, všechna tajemství se stávají temnými. Taková je povaha tajemství." … Cory Doctorow …

"Zlo usměrňuje znesvářené lidi." … Aristoteles …

"Neměl jsem proti nim nic, neudělali mi nic špatného, tak jako jiní lidé činili po celý můj život. Možná právě za ně museli zaplatit." … odsouzený vrah Perry Smith …

"Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil." … kazatel - kapitola 7 verš 20 …

"Vášnivá touha se často mění v nenávist." … Sokrates …

"Život mrtvých se přenáší do paměti živých." … Cicero …

"Náš život je utvářen smrtí těch druhý." … Leonardo Da Vinci …

"Jestli má nastat soužení, ať nastanou za mých dnů, ale mé děti, ať žijí v míru." … Thomas Paine …

"Tragédie je prožijící lidi zdrojem moudrosti, ale vůbec ne vodítkem pro život" … Robert Kennedy …

"Muka špatného svědomí jsou peklem živé duše." … Jan Kalvín …

"Žij, jako bys měl umřít zítra. Užij si, jako bys měl žít věčně." … Gandhi …

"Není dobra beze zla." … staré ruské přísloví …

"Šťastné rodiny se sobě podobají, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém." … Lev Tolstoj …

"To, co je pro někoho divočina, to je pro jiného zábavní park." … neznámý autor …

"Zvířata nikdy nezabíjejí pro zábavu. Jedině člověk se mučením a umíráním jemu podobných bytostí baví." … James Anthony Froude …

"Nejabsurdnějším projevem arogance je kritika chudých ze strany dobře živených v teple a pohodlí žijicích lidí." …

"V tomhle zvráceném světě není nic trvalého, ani naše trápení." … Charlie Chaplin …

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdroj: https://criminal-minds-fbi.blog.cz/